Innkalling til Årsmøte 2018

02.01.2018 10:16

Velkommen til Årsmøte

23.02.18

                   

                            Slåtthaug skolekantine, Slåtthaugvegen 138, 5244 Nesttun.

                                                           18:00-19:30 Årsmøte

                                                           19:30-00:00 Middag

 

Saker som ønskes å tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02.2018 tl klubbens mail bergen-hordaland@dachshundklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og facebookside.

I etterkant av møtet, ønsker styret å arrangere middag for medlemmene.

Kuver pris kr 250,- med bindene påmelding til klubbens mailadresse

Merk at det er kun middag det er bindene påmelding til.

Ønsket drikke tar dere med selv. Dette blir kjekt J

 • 1. Årsberetning 2017

 • 2. Regnskap 2017

 • 3. Budsjett 2018

 • 4. Aktivitetsplan 2018

 • 5. Innkomne forslag / Eventuelt


  1.  


   Styret 2017


   Leder: Kjersti Grimstad – på valg, tar gjenvalg


   Kasserer: Anita Larsen – ikke på valg


   Styremedlem: Sonja Auestad – ikke på valg


   Styremedlem: Gaute Røssland – på valg, tar gjenvalg


   Styremedlem: Trond ØV Olsen – på valg, tar ikke gjenvalg


   Vara: Hege Johansen – på valg, tar gjenvalg


   Vara: Trond Lunde – på valg, tar gjenvalg


    


   Komiteer 2017


   Sporkomite: Gaute Røssland, Anita larsen, Sonja Auestad og Kjersti Grimstad


   Hiansvarlig: Kjersti Grimstadog Anita Larsen


   Utstillingskomite: Kjersti Grimstad, Hege Johansen og Anita Larsen


   Treff og tur komite: Camilla Østensen, Jannhild Hammer, Helene Lindhjem, Hege Johansen