Årsmøte 2017

15.12.2016 12:03

   Velkommen til Årsmøte

                   

                            Slåtthaug Ungdomsskole, kantinen, Slåtthaugvegen 138, 5244 Nesttun.

                                                            Fredag 20.01.2017

                                                           18:00-19:30 Årsmøte

                                                           19:30-00:00 Middag

 

Saksliste

 1. Godkjenne innkallingen og dagsorden, evt. gi observatører rett til å være tilstede.

 1. Oppnevne møteleder og referent. (evt. oppnevne tellekorps)

 2. b) Oppnevne to representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

 1. Behandle årsberetning

 2. Godkjenne regnskap

 3. Innkomne saker.

  Saker fra styret:

 1. Godkjenne klubbens lover

 2. Valg av representanter til DHT

 3. Skal klubben søke om ordinær sporprøve i 2018

 4. Vi trenger flere aktive medlemmer, hva gjør vi?

 1. Valg:

Styreleder Kjersti Grimstad – ikke på valg

Styremedlem/kasserer Anita Larsen – tar gjenvalg

Styremedlem Petter Falck – tar gjenvalg

Styremedlem Trond ØV Olsen – ikke på valg

Styremedlem Gaute Røssland – på valg

Varamedlem Trond Lunde – tar gjenvalg

Varamedlem Renate Henneli Falck – tar ikke gjenvalg

 

Sporansvarlig: Gaute Røssland

Utstillingskomite: Kjersti Grimstad, Petter Falck, Renate Henneli Falck, Anita Larsen

Treff og tur komite: Camilla Østensen, Jannhild Hammer, Helene Lindhjem, Hege Johansen.Saker som ønskes å ta`s opp på årsmøtet eller forslag på personer til verv i styret, må sendes styret senest 31.12.2016 til klubbens mail.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.


 


I etterkant av møtet, ønsker styret å arrangere middag for medlemmene.


Kuver pris kr 300,- (klubben sponser også) med bindene påmelding til klubbens mailadresse innen 09.01.2017.


Ønsket drikke tar dere med selv. Dette blir kjekt J


 


 


                                          


 


 


                                                   


 


 


Med vennlig hilsen


Styret


Bergen Hordaland Dachshund klubb