Årsberetning 2015

20.01.2016 17:02

Årsberetning 2015

BHDK drives
på dugnad av klubbens styre og komiteer. Klubben ønsker å fremme dachshunden i sitt lokalområde samt å gi dachshundeiere et tilbud om aktiviteter gjennom året.

Styret har i 2015 bestått av:

Styreleder: Kjersti Grimstad

Styremedlem: Anita Larsen

Styremedlem: Petter Henneli Falck

Styremedlem: Trond Lunde

Styremedlem: Ann Kornelia Hundhammer

Varamedlem: Aasta Sangolt

Varamedlem: Tommy Ommundsen

Sporkomiteen 2015 har bestått av:

Arne Sangolt, Aasta Sangolt og Gaute Røsland

Utstillingskomiteen 2015 har bestått av:

Kjersti Grimstad, Ann Kornelia Hundhammer, Renate Henneli Falck, Petter Falck Olsen,
Trond Olsen og Anita Larsen

Klubben har hatt fire perioder med bevegelige prøver (fersk/blod).

27 startende hunder på blodsporprøver

9 startende på fersksporprøver

Klubben har arrangert to utstillinger.

12.04.15, dommer: Gopi Krishnan (delt m.NKK) - 70 påmeldte hunder

30.08.15, dommer: Anne Marit Olsen - 53 påmeldte hunder

Klubben har arrangert «Dachshundensdag» på Myrbø Dyresenter.

Klubben spanderte pølser sponset av Fana Kjøtt og Sjokoladeprodukter sponset av Freia
Sjokolade. Myrbøs luftegård var leiet og hundene fikk leke i fri dressur. Antall deltagere oppgis anslagsvis til 50 tobeinte og god og vel 30 dachser i ulike størrelser og hårlag.

Klubben arrangerte blodsporkurs 28.03.15 på Sotra.

5 deltagere

 

Klubben har arrangert utstillingskurs i Ljoshall 22.03.15.

5 deltagere.

Klubben har arrangert ringtreninger før hver utstilling.

- til sammen 6 ganger. Før vårutstillingen foregikk ringtreningen i sentrum, før
høstutstillingen var vi i Fana. Ringtrening er et populært tiltak, både for dem
som skal på utstilling og for dem som vil sosialtrene dachsen sin. Vi har ikke
konkrete tall, men på dager med godt oppmøte (gjerne godt vær) var der over 20 ekvipasjer.