Helse og sunnhet hos dachsen.


Hvorfor rygg røntge hunden?


Dachshunden med sine 9 rasevarianter anses for å være sunne og langlivete. De fleste oppnår en levealder mellom 12 og 16 år. De er generelt forskånet for mange helseproblemer som andre raser sliter med. Dachshundens største helseproblem er prolaps i ryggen.


Dachshunder er spesielt utsatt for skiveprolaps i ryggsøylen; ulike undersøkelser viser at ca 20% av hundene rammes av sykdommen. Avhengig av prolapsets lokalisasjon og om-fang vil symptomene variere fra lettere ryggsmerte og ustøhet til fullstendig lammelse.


Dachshunder som i ung alder har flere, tydelig forkalkede intervertebral-skiver er mest utsatt for senere skiveprolaps. Det er funnet relativt høy grad av arv barhet for utvikling av forkalkede intervertebralskiver hos dachshund.


Hvis du rygg røntger din hund mellom 2 og 4 års alder, vil du få vite litt mer om risikoen for din hund, og til en viss grad enklere tilrettelegge mosjon og andre daglige aktiviteter. Du vil også være til stor hjelp for oppdrettere som arbeider mot redusert risiko for prolaps i fremtiden og en sunnere dachshund.


Røntgenfotograferingen av ryggsøylen gjøres når hunden er 2—4 år gammel.
Det er dessverre ikke så mye vi kan gjøre for hundene som allerede har fått prolaps. Men unngå overvekt og sørg for at den får riktig og jevn og mosjon. Forsking viser at moderat frigåing i trapper hos de fleste dachshunder virker forebyggende i forhold til prolaps. For hunder som har sterke forkalkninger er det en risiko.

Ønsker du å vite mer om hvordan ryggrøntging foregår eller hvordan du går frem?

Gå innpå www.norskedachshundklubbersforbund.org og arkfanen avl og helse.


 

Hvorfor øyelyse hunden?


Synet er også viktig for dyr. Tap av syn nedsetter evnen til kommunikasjon med omverdenen. Det er derfor viktig med regelmessig undersøkelse av din hunds øyne, for tidligst mulig kunne oppdage sykdommer som kan være smertefull, eller om den har nedsatt syn. På den årlige sjekken hos din veterinær, får du også en overfladisk undersøkelse av øynene. I tillegg til denne anbefales det å gå til en med spesialkompetanse i øyesykdommer.


En øye lyser har en mer omfattende undersøkelse, hvor også øynenes omgivelser, overflater samt strukturen inn i øynene blir undersøkt med et spesielt utstyr.

Det anbefales øyelysing når hunden er 1, 4 og 7 år gammel. Har du hund som brukes i avl bør den undersøkes hvert 2.år.

Dachshund oppdrettere er flinke til å øyenlyse hunder før de brukes i avl, og det er sjelden det påvises alvorlige øyensykdommer hos våre raser. Som hundens eier er det lurt å sjekke øynene daglig. Tørk vekk slim i øyekrokene og rundt øynene.

Ta kontakt med dyrlegen når:

-hunden viser tegn til smerte

- hvis den er lyssky

- når øyet er rødt

- gult eller grønt puss i øyekroken

- øyet ser annerledes ut

- mistenker at hunden har nedsatt syn


 

Vær med å bidra til en god helse hos Dachshunden!

Kilder:

Genetikk avl og oppdrett NKK 1999

Prosedyrebeskrivelse NKK 2013

NDF

NSVO